Lost   Angel   Arabians

 
SE  Stallions
MB  Talmaar 
 
SE  Mares
Talaamira   
AK Fa Monalela   
Kashmaara  
Punkaara  
Kiyalei DMF  
Sterling Dervish  
Sterling Treasure
 
SE  Colts
Maarzipan
Maartiste 
 
SE  Geldings
Maarki
Baystaar
 
Spanish Horses
LA Angelina  
La Dulcinea  
 
In  Memorium
Mona Shahlea  
B B Kariina  
KAR Talamara  
Fawla  
Soaring Spirit
 
 

MAARZIPAN
(MB Talmaar  x  Kiyalei DMF)
  2011 Grey straight Egyptian colt
Baby pics

Tail female:   Zahara Kiyara --> SF Sonbolah Tu --> *Serenity Sonbolah --> Bint Om El Saad

Amaal
Talmaal
Talya
 MB Talmaar
Orashan
Imperial Orbilahh
Maar Bilahh
2011 grey colt


Nabiel
Akid Geshan
Akid Hanalei
Kiyalei DMF
Ansata Omar Halim
Zahara Kiyara
SF Sonbolah Tu

 

 
 
   
Lost Angel Arabians
Whitesboro, Texas 76273
(903) 564-3602
 
email
 
Straight Egyptian Bloodstock      MB Talmaar     Sale Horses      About Us